ImportDonex neemt de complete verzorging en afhandeling van uw import voor haar rekening.
U kunt met een gerust hart alle douaneformaliteiten aan ons overlaten, evenals de visitatie en de controle op de uitlossing en de staat van de goederen.

Als u dat wilt, zorgen wij voor het doortransport, de loodsfaciliteiten, tijdelijke opslag en de verdere distributie van de goederen. En voor al uw andere wensen die hiermee samenhangen.                                                    


zookini